The Latest

Oct 20, 2014 / 252 notes

(via emptyheaarts)

Казват: Много е далече.
Казвам: Дишаме един и същи въздух.
Казват: Той те е забравил.
Казвам: Думите му пазят своя смисъл.
Казват: Може би целува друга?
Казвам: Иска устните ми да си спомни.
Казват: Все стоиш сама. И мислиш.
Казвам: Искам устните му да си спомня.
Казват: Стиховете ти са вече тъжни.
Казвам: Сянката на щастието е тъгата.
Казват: Ти самата станала си сянка.
Казвам: Тялото ще литне след душата ми.
Казват: А Животът вече не е дълъг.
Казвам: Но нали поне Смъртта е вечна.
Казват: Смешна си. Любов такава няма.
Казвам: Бедни сте. Но вън вратата хлопна.
Казват: Сигурно е вятърът - отново.
Нямам устни, за да отговоря.
Oct 20, 2014 / 185 notes
Oct 20, 2014 / 2,096 notes
senyahearts:

Victoria & David Beckham - 2014 Met Gala, New York (05/05/2014) 
Oct 20, 2014 / 63,716 notes

senyahearts:

Victoria & David Beckham - 2014 Met Gala, New York (05/05/2014) 

My mind will be my murderer.
Six word story. (via soulsscrawl)

(via veli7)

Oct 20, 2014 / 20,106 notes
Oct 20, 2014 / 44,105 notes

(via awayx)

Но очите негови все още търся аз…
Oct 20, 2014 / 21 notes
Whatever happens around you, don’t take it personally… Nothing other people do is because of you. It is because of themselves.

 Miguel Ruiz (via purplebuddhaproject)

Don Miguel Ruiz

(via sex-cocaine-whiskey)

(via veli7)

Oct 20, 2014 / 4,409 notes
Ела на себе си. Чакам те там.
Oct 20, 2014 / 33 notes
Не се забравят лесно очи, в които си се влюбил.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (via jeneregretterien123)

(via veli7)

Oct 20, 2014 / 293 notes
Oct 20, 2014 / 75,288 notes
Oct 20, 2014 / 12,585 notes

(via whorn-y)

klasszik:

this.
Oct 20, 2014 / 1,146 notes

klasszik:

this.

Oct 20, 2014 / 68,778 notes

(via emptyheaarts)

Oct 20, 2014 / 68 notes